• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: CCTH 2017 – Contemporary Trends in Tourism and Hotel Management – New Spaces for Cultural Tourism
  • Локација: Универзитет у Новом Саду
  • Време одржавања: 1.-2.9.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство