Skip to main content

IDC 2017 – 11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: IDC 2017 – 11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing
 • Локација: Београд
 • Време одржавања: 11.-13.10.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Kатедра за рачунарске науке
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://idc2017.pmf.uns.ac.rs

CoMBoS – 1st Congress of Molecular Biologists of Serbia

 • Назив институције организатора научног скупа: Српско друштво за молекуларну биологију, Природно-математички факултет и др.
 • Назив научног скупа: CoMBoS – 1st Congress of Molecular Biologists of Serbia
 • Локација: Задужбина Илије М. Коларца, Београд
 • Време одржавања: 20.-22.9.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://molbios.bio.bg.ac.rs

21. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 21. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 20.-22.9.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“

CCTH 2017 – Contemporary Trends in Tourism and Hotel Management – New Spaces for Cultural Tourism

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: CCTH 2017 – Contemporary Trends in Tourism and Hotel Management – New Spaces for Cultural Tourism
 • Локација: Универзитет у Новом Саду
 • Време одржавања: 1.-2.9.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство

NSFOCS 2017 – 2nd Novi Sad Workshop on Foundations of Computer Science

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: NSFOCS 2017 – 2nd Novi Sad Workshop on Foundations of Computer Science
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 17.-21.7.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Kатедра за теоријске основе информатике
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.dmi.uns.ac.rs/nsfocs/2017/index.html

Цијанотоксини – токсичност, здравље и утицај на животну средину

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Цијанотоксини – токсичност, здравље и утицај на животну средину (Cyanotoxins – toxicity, health and environmental impact)
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 13-14.7.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, ПМФ, Нови Сад

AAA94+NSAC2017 – 94th Workshop on General Algebra, in conjunction with the 5th Novi Sad Algebraic Conference

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: AAA94+NSAC2017 – 94th Workshop on General Algebra, in conjunction with the 5th Novi Sad Algebraic Conference
 • Локација: Универзитет у Новом Саду
 • Време одржавања: 15.-18.6.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику

Workshop Mathematics for Big Data

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Workshop Mathematics for Big Data
 • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
 • Време одржавања: 31.5-1.6.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.dmi.uns.ac.rs/mathbd/

Друга конференција „Оптометрија у Србији“

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Друга конференција „Оптометрија у Србији“
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 20-22.4.2017.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику, ПМФ, Нови Сад, и друштво „Оптометрист“

Циклус стручних музејских семинара

 • Назив институције организатора научног скупа: Национални комитет ICOM-а Србија и Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Циклус стручних музејских семинара
 • Локација: Природно-математички факултет и Галерија Матице Српске, Нови Сад
 • Време одржавања: април 2017. – два дана
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство