• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Цијанотоксини – токсичност, здравље и утицај на животну средину (Cyanotoxins – toxicity, health and environmental impact)
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 13-14.7.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, ПМФ, Нови Сад