• Назив институције организатора научног скупа: Национални комитет ICOM-а Србија и Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Циклус стручних музејских семинара
  • Локација: Природно-математички факултет и Галерија Матице Српске, Нови Сад
  • Време одржавања: април 2017. – два дана
  • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство