• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Workshop Mathematics for Big Data
  • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
  • Време одржавања: 31.5-1.6.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.dmi.uns.ac.rs/mathbd/