• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: 21. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
  • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
  • Време одржавања: 20.-22.9.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“