• Назив институције организатора научног скупа: Српско друштво за молекуларну биологију, Природно-математички факултет и др.
  • Назив научног скупа: CoMBoS – 1st Congress of Molecular Biologists of Serbia
  • Локација: Задужбина Илије М. Коларца, Београд
  • Време одржавања: 20.-22.9.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију
  • Линк до Интернет странице научног скупа: http://molbios.bio.bg.ac.rs