• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: IDC 2017 – 11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing
  • Локација: Београд
  • Време одржавања: 11.-13.10.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Kатедра за рачунарске науке
  • Линк до Интернет странице научног скупа: http://idc2017.pmf.uns.ac.rs