• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Друга конференција „Оптометрија у Србији“
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 20-22.4.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за физику, ПМФ, Нови Сад, и друштво „Оптометрист“