• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: AAA94+NSAC2017 – 94th Workshop on General Algebra, in conjunction with the 5th Novi Sad Algebraic Conference
  • Локација: Универзитет у Новом Саду
  • Време одржавања: 15.-18.6.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику