• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: NSFOCS 2017 – 2nd Novi Sad Workshop on Foundations of Computer Science
  • Локација: Природно-математички факултет, Нови Сад
  • Време одржавања: 17.-21.7.2017.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику, Kатедра за теоријске основе информатике
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.dmi.uns.ac.rs/nsfocs/2017/index.html