• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Астрономски камп „Летенка 2021“
  • Локација: Летенка, Фрушка Гора
  • Време одржавања: јул 2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за физику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: www.astronomija.org.rs