Skip to main content

Међународна конференција био-наука и 8. међународна ПСУ – УНС конференција био-наука – IBSC 2021

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и Универзитет Принц Сонгкла, Тајланд
 • Назив научног скупа: Међународна конференција био-наука и 8. међународна ПСУ – УНС конференција био-наука – IBSC 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 25.-26.11.2021.
 • Организатор: Департман за биологију и екологију и Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Елементи и догађаји о развоју астрономије и физике на подручју данашње Војводине

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет (Нови Сад), Одељење за природне науке Матице српске, Астрономско удружење Нови Сад
 • Назив научног скупа: Елементи и догађаји о развоју астрономије и физике на подручју данашње Војводине
 • Локација: Матица српска, Нови Сад
 • Време одржавања: октобар 2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику

II Конгрес молекуларних биолога Србије са интернационалним учешћем – CoMBoS-2

 • Назив институције организатора научног скупа: Српско друштво за молекуларну биологију, Универзитет у Београду, Биолошки факултет (Београд), Медицински факултет (Београд), Природно-математички факултет (Нови Сад), Природно-математички факултет (Ниш), IBISS, IMGI
 • Назив научног скупа: II Конгрес молекуларних биолога Србије са интернационалним учешћем – CoMBoS-2
 • Локација: Београд
 • Време одржавања: 01.-03.10.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, CIV-CERES, LaRES & ChronAge
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://molbios.bio.bg.ac.rs/combos2

Сaвремени трендови у туризму и угоститељству 2021

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Сaвремени трендови у туризму и угоститељству 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-18.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство

Светска асоцијација изучавања туризма Србија 2021

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Светска асоцијација изучавања туризма Србија 2021
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 15.-18.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство

5. Српски конгрес географа

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: 5. Српски конгрес географа
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 09.-11.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.dgt.uns.ac.rs/5-srpski-kongres-geografa

24. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 24. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 08.-10.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs

11. Међународна конференција Балканске физичарске уније (БПУ конгрес)

 • Назив институције организатора научног скупа:Српска акедемија наука и иметности – САНУ, Природно-математички факултет (Ниш), Математички факултет (Београд), Физички факултет (Београд), Институт за физику (Београд), Математички институт Српске академије наука и уметности (Београд), Природно-математички факултет (Крагујевац), Природно-математички факултет (Нови Сад)
 • Назив научног скупа: 11. Међународна конференција Балканске физичарске уније (БПУ конгрес)
 • Локација: Београд
 • Време одржавања: 29.08.-02.09.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Радионица из теорије скупова за младе истраживаче – YSTW 2020

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Радионица из теорије скупова за младе истраживаче – YSTW 2020
 • Локација: Нови Сад
 • Време одржавања: 18.-21.08.2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2020

Астрономски камп „Летенка 2021“

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
 • Назив научног скупа: Астрономски камп „Летенка 2021“
 • Локација: Летенка, Фрушка Гора
 • Време одржавања: јул 2021.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за физику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: www.astronomija.org.rs