• Назив институције организатора научног скупа:Српска акедемија наука и иметности – САНУ, Природно-математички факултет (Ниш), Математички факултет (Београд), Физички факултет (Београд), Институт за физику (Београд), Математички институт Српске академије наука и уметности (Београд), Природно-математички факултет (Крагујевац), Природно-математички факултет (Нови Сад)
  • Назив научног скупа: 11. Међународна конференција Балканске физичарске уније (БПУ конгрес)
  • Локација: Београд
  • Време одржавања: 29.08.-02.09.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду