• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
  • Назив научног скупа: 24. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 08.-10.09.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
  • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs