• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: 5. Српски конгрес географа
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 09.-11.09.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
  • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.dgt.uns.ac.rs/5-srpski-kongres-geografa