• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет (Нови Сад), Одељење за природне науке Матице српске, Астрономско удружење Нови Сад
  • Назив научног скупа: Елементи и догађаји о развоју астрономије и физике на подручју данашње Војводине
  • Локација: Матица српска, Нови Сад
  • Време одржавања: октобар 2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за физику