• Назив институције организатора научног скупа: Српско друштво за молекуларну биологију, Универзитет у Београду, Биолошки факултет (Београд), Медицински факултет (Београд), Природно-математички факултет (Нови Сад), Природно-математички факултет (Ниш), IBISS, IMGI
  • Назив научног скупа: II Конгрес молекуларних биолога Србије са интернационалним учешћем – CoMBoS-2
  • Локација: Београд
  • Време одржавања: 01.-03.10.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, CIV-CERES, LaRES & ChronAge
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://molbios.bio.bg.ac.rs/combos2