• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и Универзитет Принц Сонгкла, Тајланд
  • Назив научног скупа: Међународна конференција био-наука и 8. међународна ПСУ – УНС конференција био-наука – IBSC 2021
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 25.-26.11.2021.
  • Организатор: Департман за биологију и екологију и Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине