• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Светска асоцијација изучавања туризма Србија 2021
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 15.-18.09.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://itsa2021.pmf.uns.ac.rs