• Назив пројекта: Производ биљног порекла за ерадикацију биофилма патогених бактерија
  • Ознака пројекта: 5837
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Верица Алексић Сабо
  • Врста пројекта: Фонд за иновације – Доказ концепта
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.