• Назив пројекта: Развој образовања у вези са утицајем актуелних климатских промена на ловни туризам (HUNTOUR)
  • Ознака пројекта: KA203-4DF65F81
  • Институције учеснице у пројекту: Ceska Zemedelska Univerzita v Praze, Чешка; УНС, ПМФ (Србија); Helsingin Yliopisto (Финска); Nemzeti Agrarkutatasi Es Innovacios Kozpont (Мађарска)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Милосава Матејевић (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
  • Врста пројекта: Еразмус+ КА 203 – Стратешко партнерство за високо образовање
  • Период реализације пројекта: септембар 2020. – август 2023.
  • Интернет адреса пројекта: huntour.czu.cz/en