• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: Радионица из теорије скупова за младе истраживаче – YSTW 2020
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 18.-21.08.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2020