• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Назив научног скупа: Савремени трендови у туризму и хотелијерству – CTTH 2022
  • Локација: Нови Сад, Зграда Ректората УНС-а
  • Време одржавања: 17.-19.11.2022.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство