• Назив пројекта: Plastics monitoring detection remediation recovery (PRIORITY)
  • Ознака пројекта: CA20101
  • Институције учеснице у пројекту: https://www.cost.eu/actions/CA20101/#tabs+Name:Management%20Structure
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Александра Тубић (потпредседник акције; aleksandra.tubic@dh.uns.ac.rs)
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 19.10.2021. – 18.10.2025.
  • Интернет адреса пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA20101