• Назив пројекта: Одржива и исплатива производња воде за пиће помоћу мембранског хибридног процесa из еутрофне воде загађене микрополутантима (SUPREMES)
  • Ознака пројекта: 01DS21012A
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет Дуисбург-Есен, Немачка и Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: проф. др Штефан Панглиш, Немачка, проф. др Ивана Иванчев-Тумбас, Србија
  • Врста пројекта: Програм финансирања истраживачких и развојних пројеката између Немачке и западног Балкана (WBC2019), билатерални пројекат који финансира Савезно министарство за образовање и науку Немачке (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF)
  • Период реализације пројекта: 01.06.2021-31.05.2024.
  • Кратка информација о пројекту