Skip to main content

Савремени трендови у туризму и хотелијерству – CTTH 2022

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Назив научног скупа: Савремени трендови у туризму и хотелијерству – CTTH 2022
 • Локација: Нови Сад, Зграда Ректората УНС-а
 • Време одржавања: 17.-19.11.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за географију, туризам и хотелијерство

Трећи конгрес биолога Србије

 • Назив институције организатора научног скупа: Српско биолошко друштво, Природно-математички факултет у Новом Саду и др.
 • Назив научног скупа: Трећи конгрес биолога Србије
 • Локација: Златибор, Палисад
 • Време одржавања: 25.-29.09.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет у Новом Саду

25. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop

 • Назив институције организатора научног скупа: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 25. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Време одржавања: 14.-16.09.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs

21. Европски Конгрес херпетолога

 • Назив институције организатора научног скупа: Европско друштво херпетолога и други
 • Назив научног скупа: 21. Европски Конгрес херпетолога
 • Локација: Београд
 • Време одржавања: 05.-09.09.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.seh-herpetology.org

ESUG: European Smalltalk User Group

 • Назив институције организатора научног скупа: ESUG: European Smalltalk User Group и Лабораторија за квалитет софтвера, Департман за математику и информатику, Природно-математички Факултет
 • Назив научног скупа: ESUG: European Smalltalk User Group
 • Локација: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Време одржавања: 22.-26.8.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Лабораторија за квалитет софтвера, Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://esug.github.io/2022-Conference/conf2022.html

Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology (SetTop 2022)

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду, Друштво математичара Новог Сада
 • Назив научног скупа: Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology (SetTop 2022)
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за математику и информатику
 • Време одржавања: 22.-25.08.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2022/default.html

Young Set Theory Workshop (YSTW 2022)

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду, Друштво математичара Новог Сада
 • Назив научног скупа: Young Set Theory Workshop (YSTW 2022)
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за математику и информатику
 • Време одржавања: 17.-20.08.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2022/default.html

Астрономски камп „Летенка 2022“

 • Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Назив научног скупа: Астрономски камп „Летенка 2022“
 • Локација: Летенка, Фрушка Гора
 • Време одржавања: Јул 2022. године
 • Организатор (катедра, департман): Природно-математички факултет, Департман за физику
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.astronomija.org.rs/171-astronomski-kampovi/13480-astronomi-amateri-na-kampu-naletenci

9. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“

 • Назив институције организатора научног скупа: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду и Фондација „др Милена Далмација“
 • Назив научног скупа: 9. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
 • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
 • Време одржавања: 31.03.2022.-01.04.2022.
 • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду
 • Линк до Интернет странице научног скупа: https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com