• Назив институције организатора научног скупа: Европско друштво херпетолога и други
  • Назив научног скупа: 21. Европски Конгрес херпетолога
  • Локација: Београд
  • Време одржавања: 05.-09.09.2022.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет у Новом Саду
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.seh-herpetology.org