Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (УНСПМФ) препознат је као иноватор захваљујући недавно завршеном пројекту финансираном из ЕУ Оквирног програма за истраживање и иновације Хоризонт 2020 под називом I-BiDaaS.

Главни истраживач и координатор пројекта на УНСПМФ-у је проф. Душан Јаковетић са Департмана за математику и информатику.

Иновациони радар Европске комисије (European Commission’s Innovation Radar) је на основу анализе резултата I-BiDaaS пројекта закључио да је УНСПМФ, заједно са партнером BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER, кључни иноватор у развоју иновације која је категорисана као:

Innovation Title: ADMM Machine Learning Algorithms;

Market Maturity of the Innovation: Market Ready;

Market Creation Potential of the innovation: Addresses needs of existing markets (based on a method described in this paper);