• Назив институције организатора научног скупа: ESUG: European Smalltalk User Group и Лабораторија за квалитет софтвера, Департман за математику и информатику, Природно-математички Факултет
  • Назив научног скупа: ESUG: European Smalltalk User Group
  • Локација: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Време одржавања: 22.-26.8.2022.
  • Организатор (катедра, департман): Лабораторија за квалитет софтвера, Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://esug.github.io/2022-Conference/conf2022.html