• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет у Новом Саду, Друштво математичара Новог Сада
  • Назив научног скупа: Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology (SetTop 2022)
  • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за математику и информатику
  • Време одржавања: 22.-25.08.2022.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2022/default.html