• Назив институције организатора научног скупа: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду, Удружење за заштиту животне средине Нови Сад, Фондација „Доцент др Милена Далмација“
  • Назив научног скупа: 25. Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода“ – Water Workshop
  • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
  • Време одржавања: 14.-16.09.2022.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду
  • Линк до Интернет странице научног скупа: http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs