• Назив институције организатора научног скупа: Српско биолошко друштво, Природно-математички факултет у Новом Саду и др.
  • Назив научног скупа: Трећи конгрес биолога Србије
  • Локација: Златибор, Палисад
  • Време одржавања: 25.-29.09.2022.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет у Новом Саду