• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Назив научног скупа: Астрономски камп „Летенка 2022“
  • Локација: Летенка, Фрушка Гора
  • Време одржавања: Јул 2022. године
  • Организатор (катедра, департман): Природно-математички факултет, Департман за физику
  • Линк до Интернет странице научног скупа: https://www.astronomija.org.rs/171-astronomski-kampovi/13480-astronomi-amateri-na-kampu-naletenci