• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет и Фондација „др Милена Далмација“
  • Назив научног скупа: 8. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“
  • Локација: Нови Сад
  • Време одржавања: 01-02.04.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
  • Линк до Интернет странице научног скупа: fondacijadocentdrmilenadalmacija.com