• Назив институције организатора научног скупа: Институт за нуклеарне науке Винча
  • Назив научног скупа: Београдска биоинформатичка конференција 2021
  • Локација: Београд (виртуелна конференција)
  • Време одржавања: 21.-25.06.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за биологију и екологију
  • Линк до Интернет странице научног скупа: belbi.bg.ac.rs