• Назив институције организатора научног скупа: Клуб младих хемичара Србије
  • Назив научног скупа: 9. Kонференција младих хемичара Србије
  • Локација: Природно-математички факултет у Новом Саду
  • Време одржавања: 04.11.2023.
  • Организатор (катедра, департман): Клуб младих хемичара Србије