• Назив институције организатора научног скупа: Природно-математички факултет
  • Назив научног скупа: ААА101 – 101. конференција из Опште алгебре
  • Локација: Нови Сад (виртуелна конференција)
  • Време одржавања: 03.-06.06.2021.
  • Организатор (катедра, департман): Департман за математику и информатику