• Назив пројекта: Molecular Methods for Supporting Microalgae as Biofactories (MORAB)
  • Ознака пројекта: 6445349
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Школа биолошких наука, Универзитет у Квинсленду, Аустралија
  • Статус у пројекту: координатор
  • Руководилац пројекта: Јелица Симеуновић
  • Врста пројекта: Фонд за науку РС – Програм сарадње српске науке са дијаспором: Ваучери за размену знања
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.