• Назив пројекта: Подстицање изврсности УНСПМФ НПГ у истраживању физике неутрина (GENESIS)
  • Ознака пројекта: 6445919
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Аргонска национална лабораторија, САД
  • Статус у пројекту: координатор
  • Руководилац пројекта: Наташа Тодоровић
  • Врста пројекта: Фонд за науку РС – Програм сарадње српске науке са дијаспором: Ваучери за размену знања
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.