• Назив пројекта: Application of Hydroinformatics in Water Resource Management to Improve Arsenic Risk Assessment and Remediation Approaches for Serbian Water Sources (HYDRA)
  • Ознака пројекта: 6485164
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и KWR институт за истраживање воде, Холандија
  • Статус у пројекту: координатор
  • Руководилац пројекта: Јасмина Агбаба
  • Врста пројекта: Фонд за науку РС – Програм сарадње српске науке са дијаспором: Ваучери за размену знања
  • Период реализације пројекта: 2020.-2023.
  • Интернет адреса пројекта: hydra.pmf.uns.ac.rs