• Назив пројекта: WATer isotopeS in the critical zONe: from groundwater recharge to plant transpiration (WATSON)
  • Ознака пројекта: CA19120
  • Институције учеснице у пројекту: https://www.cost.eu/actions/CA19120/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јована Николов
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 21.04.2020.-20.04.2024.
  • Интернет адреса пројекта: watson-cost.eu