• Назив пројекта: Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility (LEAD-ME)
  • Ознака пројекта: CA19142
  • Институције учеснице у пројекту: https://www.cost.eu/actions/CA19142/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководиоци пројекта: Мирослав Вујичић, Угљеша Станков
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 23.04.2020.-2024.
  • Интернет адреса пројекта: lead-me-cost.eu