• Назив пројекта: International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments (NET4AGE-FRIENDLY)
  • Ознака пројекта: CA19136
  • Институције учеснице у пројекту: https://www.cost.eu/actions/CA19136/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководиоци пројекта: Милица Соларевић, Угљеша Станков
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 24.04.2020.-2024.
  • Интернет адреса пројекта: www.net4age.eu