Синдикална организација ПМФ-а делује у оквиру Синдиката образовања Србије, односно Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводине. Реч је о интересној организацији запослених у образовању и науци која остварује и штити материјална и социјална права и професионалне интересе свога чланства.

Активности синдикалне организације обухватају:

Доделу солидарне материјалне помоћи угроженим члановима Синдиката (Правилник о додели солидарне материјалне помоћи)

Доделу новчаних позајмица (Правилник о додели новачних позајмица)

Стипендирање малолетне деце школског узраста преминулих радника ПМФ-а

Доделу новогодишњих пакетића за децу узраста до 11 година

Организацију синдикалних дружења

Организацију рекреације за чланове синдиката

Организацију вишедневних путовања у иностранство, викенд путовања у домаће бањске центре, као и једнодневних и дводневних излета


Председник Синдикалне организације: др Бранко Миљановић

Чланови Извршног одбора:

  • др Бранко Ристановић, редовни професор, Департман за географију, туризам и хотелијерство
  • Немања Николић, виши стручнотехнички сарадник, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
  • Раденко Кисић, стручни сарадник, Департман за физику
  • Маја Оберман, технички сарадник у лабораторији, Департман за биологију и екологију
  • др Петар Ђапић, ванредни професор, Департман за математику и информатику
  • Жана Гајић, координатор исплате, Деканат

Чланови Надзорног одбора:

  • др Владимир Марковић, редовни професор (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
  • др Срђан Бједов, доцент, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
  • Санда Савић, технички сарадник, Департман за биологију и екологију

  Најновије вести