У оквиру Природно-математичког факултета је пет департмана: