Skip to main content

Финални резултати избора за представнике Студентског парламента ПМФ-а и Студентски парламента УНС-а

Након завршених избора за Студентски парламент Природно-математичког факултета комисија је утврдила да су чланови Студентског парламента Природо-математичког факултета:

Департман за математику и информатику:

 1. Kатарина Трифуновић
 2. Валентина Kнежевић
 3. Александра Петровић
 4. Ања Дацић

Департман за географију,туризам и хотелијерство:

 1. Kристина Мирковић
 2. Петар Барић
 3. Слађана Агоч
 4. Ана Балинд
 5. Ана Јефтенић

Департман за хемију,биохемију и заштиту животне средине:

 1. Раде Седлан
 2. Нада Салапура
 3. Марко Радовић
 4. Зорица Новаковић

Департман за Физику:

 1. Небојша Kурјега
 2. Милош Цвитичанин
 3. Милица Ранков

Департман за биологију и екологију:

 1. Филип Цветковић
 2. Рада Барош
 3. Јелена Мартиновић
 4. Богдан Ранђеловић

Универзитет у Новом Саду:

 1. Филип Цветковић
 2. Рада Барош
 3. Раде Седлан

Обавештење за добровољне даваоце крви

Наставно-научно Веће и Савет факултета су на основу молбе Студентског парламента донели одлуку да се студентима који су редовни даваоци крви и који доставе доказ од стране Завода за трансфузију крви да су претходних годину дана два пута учествовали у акцији добровољног давања крви омогуће следеће повластице:

 • Студентима у статусу апсолвента и продуженом статусу одобрава се бесплатна пријава испита у јануарско-фебруарском, јунском и септембарском испитном року текуће школске године.
 • Осталим студентима износ трошкова овере семестра у току текуће године умањује се за 1.000,00 динара.