Природно-математички факултет постао је део међународне мреже универзитета COIL CONNECT која представља иницијативу за развијање виртуелне мреже размене студената и професора високообразовних институција. COIL CONNECT мрежу покренуо је Јон Рубин који је уједно и оснивач и некадашњи директор COIL (Collaborative Online International Learning) Центра на Државном универзитету у Њујорку (State University of New York).

Шта овакав вид сарадње подразумева?

Идеја је да се кроз колаборативне видове учења, наставе или истраживања повежу професори и студенти који би заједнички радили у склопу већ постојећих курсева на универзитету. Такође је могуће и здружено развијати нове курсеве. Да би се остварена сарадња квалификовала као COIL Virtual Exchange Course потребно је да сарадња траје минимум 4 недеље. Сарадња се најчешће остварује на енглеском, али и други језици су такође заступљени зависно од договора са партнерима.

Како се сарадња реализује?

Када пронађете универзитет са којим желите да остварите сарадњу, првобитни контакт се остварује преко COIL координатора, а затим професори и студенти даље директно комуницирају. Даљи процес иницирају прво професори који се заједнички договоре око жељених циљева које би се остварили кроз овај вид наставе, одабира платформе за рад, начина комуникације и мониторинга сарадње. Затим преносе сарадњу на студенте уз потребну супервизију њиховог рада. Сваки професор одлучује о начину вредновања рада својих студената и бодовању.

Како почети?

Уколико желите да један део своје наставе или активности ваших студената спроведете кроз овај јединствени вид виртуелне међународне сарадње можете претражити курсеве из целог света који траже партнере. Када нађете курс који вас занима јавите се COIL координатору на нашем Факултету доц. др Драгани Вуковић Војновић путем имејла dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Такође је могуће и да огласите свој курс у оквиру којег бисте желели да уведете COIL за наредни семестар или за наредну школску годину. Уколико желите да пријавите свој курс за овај вид сарадње попуните формулар са подацима о курсу.

За сва додатна питања и информације обратите се путем имејла на dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs.

Проф. др Татјана Пивац, продекан за наставу ПМФ

Доц. др Драгана Вуковић Војновић, COIL координатор