Програм Еразмус+ омогућава запосленима на Факултету да проведу између 5 дана и 2 месеца на партнерском универзитету у циљу држања наставе или усавршавања/обуке. Програмом Еразмус+ покривени су трошкови пута и дневнице.

Запослени који се пријављују за програм Еразмус+ могу да бирају између пријаве за:

  • држање наставе – подразумева држање наставе на партнерском универзитету у иностранству од најмање 8 предавачких сати недељно; и
  • обуке/усавршавања – чиме се омогућава професионални развој наставног и ненаставног особља путем обсервација или учествовања на тренингу. Овај вид размене не подразумева одласке на конференције.

Документација:

Актуелне позиве можете пратити на званичној веб страници УНС-а.