Нови циклус Еразмус+ програма (2021-2027) омогућава свом наставном и ненаставном (административном) особљу на Универзитету у Новом Саду (и свим факултетима – чланицама) да проведу између 4 – 5 дана у иностранству на неком од партнерских универзитета  у циљу држања наставе или усавршавања/обуке. Еразмус+ програмом су покривени трошкови пута и дневнице.

Запослени који се пријављују на Еразмус+ конкурсе могу да бирају између пријаве за:

  1. Мобилности у сврху извођења наставе – подразумева држање наставе на партнерском универзитету у иностранству од најмање 8 сати у току једне недеље,
  2. Мобилност у сврху професионалног усавршавања – чиме се омогућава професионални развој наставног и ненаставног особља путем посматрања („job shadowing”) или учествовања на организованом тренингу. Овај вид размене не подразумева одласке на конференције.

Учешће у Еразмус+ мобилностима је могуће искључиво путем пријава на јавне конкурсе које расписује Универзитет у Новом Саду.

Запослени могу да прате објаве Еразмус+ конкурса на званичним веб страницама УНС-а и ПМФ-а, а затим и путем факултетских и департманских социјалних мрежа (Facebook, Instagram). Такође, Канцеларија за међународну сарадњу ПМФ-а шаље редовна обавештења о отвореним позивима на мејлинг листе свих запослених на факултету.

Више информација о Еразмус+ мобилностима наставног и административног особља се налази на званичној веб страници Фондације Темпус.

Корисне информације о могућностима за мобилност особља налазе се и на бошури Стипендије.

За сва додатна питања у вези учешћа у Еразмус+ програму запослени могу да посете Канцеларију за међународну сарадњу на Природно-математичком факултету (Деканат, приземље, канцеларија бр. 6) или да се обрате путем мејла на erasmus@pmf.uns.ac.rs.