Предлози Природно-математичког факултета у Новом Саду везани за начине вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања студената за упис на студије:

Департман за биологију и екологију

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Департман за математику и информатику

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине